Tiden har brug for stemmer – vi kalder kunsten ind for at tale tiden op.
tSoC initierer nu Pythias Stemmer, en ny udstillingsplatform båret af kunstneres udsagn og talen som performativt format.
Pythias Stemmer er 16 arrangementer i tre blokke af udstillings-events; efterår 2020, forår 2021 og efterår 2021.
De performative taler vil finde sted i gaderummet uden for Office of Emergency på Vesterbrogade i København. Efterfølgende bliver værkerne udstillet, som videodokumentation i de følgende 14 dage. Videodokumentationerne bliver også vist på en web-udstillingsplatform under titlen 'the Voices of Pythia'.

Pytias Stemmer er initieret og kurateret af Nanna Gro Henningsen og Signe Vad fra tSoC

Pythias Stemmer er en kunstnerdrevet platform, der giver kunstnere rum til at artikulere deres reaktioner og refleksioner over tidens store udfordringer. Vi lever i en brydningstid hvor den globale klimakrise og tidens opgør med gamle hierarkier, berører alle aspekter af liv og samfund. Vi ved det allesammen, medierne flyder over med information, men hvordan forholder vi os, når IPCC udgiver en rapport om fremtidens klima og biodiversitet, med advarsler om mulig planetær selvudryddelse; eller når man læser i nyhedsstrømmen, at det er fundet mikro- og nanoplast i luften i ørkenen og det desuden er 38 grader i Sibirien. Dertil kommer et væld af nye stemmer, som ikke har været hørbare før nu. De taler om ulighed, om gamle magthierakier og om nye måder at leve og tale på.

Pythias Stemmer er båret af talen som performativt format - et kunstnerisk format, som har været i stærk udvikling de seneste år. Vi inddrager ikke kun kunstnere, der primært arbejder med performance, men trækker på det brede felt af kunstnere, der enten har det performative som en del af deres praksis, eller som har en praksis, der lægger op til at deltage i et program, hvor talen som performativ handling er bærende. Pythias Stemmer giver taletid til kunstnere, som forholder sig til samtidens omtænkninger og som har visioner, det være sig gale, rationelle, abstrakte, gestikulerende, poetiske eller råbende visioner om fremtiden.

Når man berører globale problematikker, må man forholde sig til hvor man taler fra. Her retter vi blikket mod Norden og de arktiske områder. Vi må tale og virke i den kulturelle kontekst og det fællesskab, vi er en del af. Her har vi et særligt blik for de klimaudfordringer, der ligger i afsmeltningen af gletchere og indlandsis og i Nordens geopolitiske forhold. Nordens demokratiske kulturer er stærke, men må også gentænkes udfra de udfordringer, der ligger i bruddet med postkolonialismen, destruktiv væksttænkning og nye visioner om bæredygtighed og cirkulære økonomier.


Pythias stemmer er videreudviklingen af Pythia's Journals –monomedia festival for tekst, lyd & billedkunst.
Online festivallen var initieret af tSoC, kurateret og afviklet af TR Kirstein, Jonas Skafte Jensen og Signe Vad.


Om OoE

Office of Emergency
Vesterbrogade 101
1620 København V

– Rum for samtale om det umulige. Et midlertidigt kontor for helt almindeligt nysgerrige og bekymrede borgere. -Kom ind og få en snak om verdens tilstand; del din viden, få nye indsigter, lad os tale om sandsynligheder og muligheder.

Lørdag d. 29.2 åbnede kunstneren Signe Vad et klima-kunst-projekt for almene borgere i form af en lille kontorbutik på Vesterbrogade 101.
Kontoret holder pt lukket pga corona.
Intil da kan man på vores Facebook side følge med i aktiviteter som online udstilling, tekster mv.
https://www.facebook.com/Office-of-Emergency-100957448215070/
Når vi åbner igen kan borgere gå ind fra gaden for at samtale om hvordan vi forholder os og tænker om at leve med de konstante katastrofe udmeldinger og fremtiden dystre udsigter.

Vi skal have gang i en rolig samtale om det umulige. Office of Emergency er midlertidigt kontor for helt almindeligt nysgerrige og bekymrede borgere; for dem, der ligesom os, reagerer på den undtagelsestilstand vi står overfor, ifølge FN’s seneste IPCC rapport.

Vi står foran en mulig klimakatastrofe og den sjette masseudryddelse. Vi er i en tid hvor videnskaben præsenterer dystre prognoser, samtidig med at nye tiltag pibler frem i sprækkerne. Fremtiden byder sandsynligvis på gennemgribende ændringer i vores levevis og bevidsthed, hvis vi skal nå at rette op på dette.

Hvad kan vi gøre for ikke at blive apatiske i denne foruroligende situation, hvordan motiverer vi handlekraft i dette mulige dystopiske scenarie?

Jeg oplever at møde, samtale og erkendelse er pt. et af de vigtigste redskaber mod frustration og apati, derfor har jeg udformet et dialog- og samtænknings-kunstprojekt, som bidrag til den vigtige bølge af bevidstheds-ændring, der er begyndte at rulle.

OoE opstod som kunstnerisk modgift til en apatisk tendens i samtiden, hvor erkendelse af omstændighederne og derefter konsekvenserne af at stå op for sin overbevisning, virker uoverskuelige. OoE er et aktivistisk kunstprojekt, som handler om at åbne samtalen om tingenes faktiske tilstand, ikke som en dramatik, men som den daglige omstændighed vi lever under i 2020.

Projektet er udviklet som en ny form for platform, der henvender sig til almene borgere på den ene side og kunstsektoren på den anden side.

Der lægges vægt på tre ting: at opbygge mellemmenneskelige møder; at skabe rum for samtale om realiteter og videnskab; samt lokalt og internationalt opstarte en platform for research, dialog og udvikling af sanselige, bio-holdbare omtænknings-modeller for kunstsektoren.

OoE er initieret af billedkunstner Signe Vad og the Syndicate of Creatureswww.ooe.zone
www.pythiasjournals.zone
OoE er støttet af:
www.tsoc.zone
Voices of Pythia er støttet af: