Et midlertidigt kontor for helt almindeligt nysgerrige og bekymrede borgere. -Kom ind og få en snak om verdens tilstand; del din viden, få nye indsigter, lad os tale om sandsynligheder og muligheder.

Office of Emergency
Vesterbrogade 101
København V

I perioden 29.2 2020 til 30.6 2022 åbnede kunstneren Signe Vad et klima-kunst-projekt for almene borgere i form af en lille kontorbutik på Vesterbrogade 101.

Kontoret blev et sted hvor borgere kunne gå ind fra gaden for at samtale om, hvordan vi forholder os og tænker om at leve med de konstante katastrofe udmeldinger og fremtiden dystre udsigter.

Vi skal have gang i en rolig samtale om det umulige. Office of Emergency var midlertidigt kontor for helt almindeligt nysgerrige og bekymrede borgere; for dem, der ligesom os, reagerer på den undtagelsestilstand vi står overfor, ifølge FN’s seneste IPCC rapport.

Vi står foran en mulig klimakatastrofe og den sjette masseudryddelse. Vi er i en tid hvor videnskaben præsenterer dystre prognoser, samtidig med at nye tiltag pibler frem i sprækkerne. Fremtiden byder sandsynligvis på gennemgribende ændringer i vores levevis og bevidsthed, hvis vi skal nå at rette op på dette.

Hvad kan vi gøre for ikke at blive apatiske i denne foruroligende situation, hvordan motiverer vi handlekraft i dette mulige dystopiske scenarie?

Signe: "Jeg oplever at møde, samtale og erkendelse er pt. et af de vigtigste redskaber mod frustration og apati, derfor har jeg udformet et dialog- og samtænknings-kunstprojekt, som bidrag til den vigtige bølge af bevidstheds-ændring, der er begyndte at rulle."

OoE opstod som kunstnerisk modgift til en apatisk tendens i samtiden, hvor erkendelse af omstændighederne og derefter konsekvenserne af at stå op for sin overbevisning, virker uoverskuelige. OoE er et aktivistisk kunstprojekt, som handler om at åbne samtalen om tingenes faktiske tilstand, ikke som en dramatik, men som den daglige omstændighed vi lever under i 2020.

Projektet er udviklet som en ny form for platform, der henvender sig til almene borgere på den ene side og kunstsektoren på den anden side.

Der lægges vægt på tre ting: at opbygge mellemmenneskelige møder; at skabe rum for samtale om realiteter og videnskab; samt lokalt og internationalt opstarte en platform for research, dialog og udvikling af sanselige, bio-holdbare omtænknings-modeller for kunstsektoren.

OoE er initieret af billedkunstner Signe Vad og the Syndicate of Creatures
www.tsoc.zone
www.signevad.dk
OoE er støttet af:
To the English version
– Rum for samtale om det umulige
– Fantasier for fremtidens liv
– Kamp for nye strukturer
Office of Emergency
Institut For Organisk Kunst

Vi startede udstillingsprojektet "Institut For Organisk Kunst" i et montre i OoE lokalet.

Den første udstilling åbnede d. 4 marts 2022
i Institut for organisk kunst

the Polyanna Principle
af Skup Palet (SE)
Office of Emergency genåbner med vores første udstilling i Institut For Organisk Kunst(IFOK). Vi har inviteret vores svenske samarbejdspartnere Skup Palet til at reflektere over arbejdet med organisk kunst og Emergency. IFOK er en montre som står i Office of Emergency, til denne udstilling har Anna Ganslandt og Jan Pilgaard fra Skup Palet ladet værkerne vokse sig ud af montreret og indtage kontoret.
Om ”the Polyanna Principle”
"Arbejdet med den her udstilling udgår fra vores forsøg på at forstå hvordan opbygningen af denne verden, som skulle have skabt velstand og tryghed for flertallet, efterlod os ensomme og frarøvet håbet om en fremtid. Under en længere periode har vi på forskellig vis undersøgt hvordan kunstnerisk praksis, ved at være ufuldstændig og kringlet, i sin metode kan bidrage til at forestille sig andre måder at være i verden på, end at konsumere den. Kunstnerisk arbejde kan ses som noget tænkende i eller igennem et vist materiale.
Denne gang satte vi os ned foran en klump ler og begyndte at ælte. Materialet skulle kunne forsvinde eller efterlades, uden andet aftryk eller effekt end at det engang eksisterede i en vis form. Delene af leret blev til små figurer, klodsede til tider, nogle helt ufærdige, men ganske fortvivlede. En urolig samling. Figurerne blev flere og flere. Alle skreg eller græd. Ved at lave rigtig mange blev de til tegn. Et tegn virker ikke i sin egen ret men fungerer mere som en henvisning, et udtryk for noget alment eller en delt erfaring."

-----

FR. 1. APR. 2022
Malstrøm - af Henriette Camilla Hansen
Til den anden udstilling i Institut For Organisk Kunst har vi inviteret Henriette Camilla Hansen til at reflektere over arbejdet med organisk kunst og 'emergency'.
Om Malstrøm
Havets mytiske fortællinger afspejler det længselsfulde, det dragende og overvældende kræfter, som i dag er forstærket af de menneskeskabte klimaforandringer. I den forstand har vi skabt vores egne mytologiske malstrømme.
Havet tager og havet giver.
Til udstillingen har jeg arbejdet med havets materiale - tang. Havet afspejler længsler og farer. Vi længes og vi drages, vi lokkes og destrueres. Det bragte mig til de græske mytologiske fortællinger om sirenerne, der lokker med deres sang. Naturen er i den forstand det længselsfulde andet sted - det lokkende og faretruende. Havet rummer destruktive kræfter, som når det mytologiske havmonster Charybdis forvandler havet til store malstrømme, der kan forlise skibene. Jeg afprøver havets organiske materiale med de mytologiske figurer i baghovedet.
Tang som materiale har egenskab af at være selvpræserveret i kraft af sit høje saltindhold. Det er også et vejrbestandigt og langtidsholdbart materiale som i visse kystnære egne bruges som tagbelægning. Med tangen som kunstnerisk materiale er der uendelige muligheder for kunstneriske eksperimenter i feltet mellem det naturligt organiske materiale og kulturelle forestillinger om det organiske som form og betydning. I min research ser jeg både på tangen som en levende organisme, der interagerer med havets andre organismer og væsener og på tangen som metafor.
Formmæssigt er kejlen udgangspunktet for støbninger i tang. Kejlen kan udråbe og kalde som en sirene og når kejlen vendes om, har den et forsvindingspunkt, som vi kan suges ind i som i malstrømmen.

-----

‘Until it Burst the Hearts’
af Grete Dalum-Tilds
Udstillingen er åben tirsdage og torsdage 15.00 18.00.
2. juni – 30.juni. 2022

‘Until it Burst the Hearts’
Emily Dickinson digt nr. 567
Dalums kunstneriske projekt søger at skabe en visuel poetik med rødder i lige dele sprog og billeder. Teksten skaber billeder (collager) og billederne skaber tekst (systemer, referencer, gentagelser). I en undersøgelse af hvordan vi lagrer og strukturerer viden og følelser, har jeg besøgt biavlere og lyttet til deres indsigt i biernes systemer og strukturer.
Jeg ville forsøge at skabe en perfekt Buckminster Fuller pavillion af billeder og tanker fra følelsernes arkiv, i biernes ånd, men med matematisk præcision. Men systemer bryder sammen. Det smukke ved biernes arkitektur er at de tilpasser og omformer deres opbevaringssystemer, så snart de kommer uden for bistadet.
Når dronningen dør bryder systemerne sammen, men bierne bygger en ny dronning, og systemerne regenererer. Menneskelige systemer bryder sammen, følelsesmæssigt, viden bryder sammen og vores basis forståelse af hvad der foregår omkring os og i os bryder sammen. Vi regenererer og bygger nye systemer. De ligner de gamle, men de er bygget på et nyt fundament.
Cyanotypierne er et direkte aftryk af solen, af opmærksomheden, det solen skinner på, det vi kigger på, det vi fokuserer på brænder sig ind på nethinden og skaber billeder, strukturer, poetikker, de er der, systemerne, billederne; her er de.
Office of Emergency – er lukket som fysisk sted
hvis I vil høre nærmere om ideen bag kontoret/projektet så skriv til: kraesyndicate@gmail.com
Back tSoC frontpage